KURUMSAL YAPI
Mali Hizmetler Müdürlüğü
 

Bütçe ve Muhasebe Bürosu :
 
1) Belediye Bütçesinin ve Kesin Hesabınıhazırlar.

2) Mali tabloların düzenlenmesi ile harcamalarıve diğer kanuni işlemleri yapar.

3) Belediyenin kaynaklarınıBelediye Bütçesinde yer alan hizmet gruplarına ve yatırım projelerine dağıtırken, fayda ve verimlilik unsurlarınıgöz önünde tutarak Belediye Bütçesini en gerçekçi biçimde hazırlar.

 
Yazdır  l