İHALE
Çocuk Oyun Elemanları Temini ve Montajı İşi

İhale Bilgileri
İhale Konusu Çocuk Oyun Elemanları Temini ve Montajı İşi
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim
İhale Türü Hizmet Alımı
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 21.07.2020
İhale Saati 10:30
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Yazdır  l