İHALE
1/1000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüdü Raporu İşi

İhale Bilgileri
İhale Konusu 1/1000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüdü Raporu İşi
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim
İhale Türü Hizmet Alımı
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İhale Sonuçlandı
 
Yüklenici-Sözleşme Bilgileri
İhaleyi Kazanan Firma
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Başlama Tarihi
Sözleşme Bitiş Tarihi
İhale Kik Numarası
İhale Adı
İhalenin Yaklaşık Maliyeti
İhaleye Katılanlar ve Teklif Rakamları
İhaleyi Kazanan Firma ve Teklifi
Yazdır  l