İHALE
Katı Atık Toplama ve Nakli İçin Kullanılacak Araçların Kiralanması İşi

İhale Bilgileri
İhale Konusu Katı Atık Toplama ve Nakli İçin Kullanılacak Araçların Kiralanması İşi
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim
İhale Türü Muhtelif Kiralama
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama

 

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 25.11.2019
İhale Saati 10:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Yazdır  l