İHALE
Gıda Malzemesi Alımı

İhale Bilgileri
İhale Konusu Gıda Malzemesi Alımı
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim
İhale Türü
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 08.02.2018
İhale Saati 10:30
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Yazdır  l