İHALE
Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alımı İşi

İhale Bilgileri
İhale Konusu Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alımı İşi
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim
İhale Türü
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 24.12.2018
İhale Saati 14:30
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Yazdır  l