HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
Adapazarı Belediyesi'nden almış olduğunuz hizmetler için neler yapmanız gerektiğini, bu hizmetler için hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve bu hizmetlere ait doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.  
Başlık Yıkım Ruhsatı Başvuru İşlemleri  
Gereklilikler

Risk Tescilsiz Yapılarda;

       -Mal sahibi; Tapu belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve İkametgah adresi

 -Elektrik, su ve doğalgaz ilişiksizlik belgeleri

 -Fenni sorumlu oda kayıt belgesi (İnşaat Mühendisleri Odasından)

 -Müteahhit;Oda Kayıt belgesi, Vergi Levhası fotokopisi ve Yambis belgesi(Evraklar  

  güncel olacak)

  -Yapının teknik özellikleri ve niteliklerinin belirlendiği rapor

  -Harç ücreti(Risk Tescilli olan yapılar muaf)

        -Yıkım Ruhsatı Harcı vezneye yatırılır.     

        - Dilekçe, harc makbuzu ve tamamlanan evraklar Adapazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilir.

 

Risk Tescilli Yapılarda;

    -Mal sahibi; Tapu belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve İkametgah adresi

     -Elektrik, su ve doğalgaz ilişiksizlik belgeleri

     -Fenni sorumlu oda kayıt belgesi (İnşaat Mühendisleri Odasından)

     -Müteahhit;Oda Kayıt belgesi, Vergi Levhası fotokopisi ve Yambis belgesi(Evraklar  

      güncel olacak)

     -Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün onayladığı Risk Tescil yazısı

     -Yapının teknik özellikleri ve niteliklerinin belirlendiği rapor    

           - Dilekçe ve tamamlanan evraklar Adapazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilir.

 

 

İlgili Hizmet Başlıkları Yapı Kontrol Müdürlük İşlemleri 
Yazdır  l 
l Dokümanlar